Chống thấm nhà vệ sinh

trangchu:;top:;bottom:;trai:;phai:;TrangDanhMuc:;TrangChiTiet:;Canonical:;SiteMap:;-cauhinhseo-
Sikatop Seal 107: vật liệu chống thấm polymer hai thành phần cải tiến gốc xi măng. Sử dụng đối với bê tông và vữa để ngăn nước thấm qua.
Chống thấm nhà vệ sinh
Thi công chống thấm nhà vệ sinh
- Bề mặt bê tông, vữa phải được vệ sinh sạch sẽ, không dính dầu, mỡ và mảnh rác vụn. Nếu có yêu cầu về vữa tạo góc/tạo mặt phẳng/tạo dốc thì nó sẽ được thi công trên bề mặt bê tông với một loại chất kết dính (ví dụ Sika Latex TH pha loãng với nước theo tỷ lệ 1:1 và trộn với xi măng) và được bảo dưỡng phù hợp.
- Trước khi thi công Sikatop Seal 107, bề mặt phải bão hòa nước nhưng không được đọng nước.
- Trộn Sikatop Seal 107: Đổ từ từ thành phần bột vào thành phần lỏng được chứa sẵn trong một thùng chứa sạch và dùng khoan trộn điện khuấy đều với tốc độ thấp.
- Thi công Sikatop Seal 107 lớp 1 bằng bay hoặc bằng cọ với định mức là 2 kg/m2/lớp.
- Sau khi lớp thứ nhất khô (sau 4 giờ), quét lớp thứ hai bằng cọ hoặc bay.
- Sau khi lớp thứ hai khô (sau 24 giờ), thi công dán gạch sử dụng chất kết dính phù hợp.
Liều lượng Sikatop Seal 107:
Tùy thuộc vào độ nhám bề mặt, biên dạng bề mặt, độ dày của lớp vữa, theo hướng dẫn ~ 2.0 kg / m2 / mm (không kể hao hụt, tùy thuộc biên dạng bề mặt và rỗ …